Quang cao giua trang

AIA - AN PHÚC TRỌN ĐỜI ƯU VIỆT

Thứ bảy - 28/07/2018 23:21
Cuộc đời của mỗi người được ví như một bản nhạc có nhiều nốt thăng trầm qua những giai đoạn khác nhau của cuộc sống. Làm sao có thể chủ động điều khiển "bản nhạc cuộc đời" của chính bạn và gia đình bạn?

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt chính là giải pháp linh hoạt mang lại sự bảo vệ toàn diện và tiết kiệm hiệu quả cho bạn và gia đình.
Untitled
Untitled
I. LỢI ÍCH

1. Linh hoạt lựa chọn quyền lợi bảo hiểm trước rủi ro tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (1)và tử vong

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản - Ưu tiên yếu tố tiết kiệm: Khách hàng sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm là giá trị Số tiền bảo hiểm hiện tại hoặc Giá trị tài khoản (chọn giá trị nào lớn hơn) khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao - Ưu tiên yếu tố bảo vệ: Khách hàng sẽ nhận được tổng giá trị của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Ngoài ra, An Phúc Trọn Đời Ưu Việt còn cho phép khách hàng hoàn toàn linh hoạt thay đổi giá trị bảo hiểm cũng như chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với nhu cầu cá nhân trong từng giai đoạn của cuộc đời bằng việc chuyển đổi Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm hay bổ sung thêm các bảo hiểm bổ trợ theo các điều kiện được qui định tại Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm.

2. Quyền lợi được gia tăng Số tiền bảo hiểm nhân dịp các sự kiện quan trọng trong cuộc đời

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt bảo đảm quyền tăng Số tiền bảo hiểm hiện tại lên đến 25% khi kết hôn hoặc sinh con mà không đòi hỏi khách hàng phải thẩm định lại sức khỏe. Quyền lợi ưu tiên này cho phép khách hàng tối ưu hóa hợp đồng bảo hiểm hiện có để có thể an tâm với sự bảo vệ tài chính vững chắc hơn dành cho những người thân yêu của mình (2).

3. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng không hút thuốc lá

AIA sẽ chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại trong trường hợp khách hàng tử vong từ 15 tuổi trở lên và không hút thuốc lá.

4. Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm đối với khách hàng đóng phí đúng hạn

Những khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản đúng hạn sẽ được tặng thêm quyền lợi tử vong do tai nạn (trước 65 tuổi) tương ứng 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại mà không phải trả thêm chi phí bảo hiểm rủi ro cho trường hợp này.

5. Quyền lợi được hỗ trợ tài chính khi mắc bệnh Ung thư

Nhằm hỗ trợ khách hàng trang trải các chi phí điều trị khi chẳng may mắc bệnh Ung thư (trước tuổi 65), một khoản tiền tương ứng 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại sẽ được ứng trước từ quyền lợi bảo hiểm tử vong (3).

6. Quyền lợi được rút tiền từ Giá trị tài khoản

Hỗ trợ kịp thời các nhu cầu tài chính cấp bách, khách hàng có thể rút tiền từ Giá trị tài khoản sau khi hợp đồng đã có hiệu lực được 2 năm.

7. Quyền lợi được hưởng lãi từ kết quả đầu tư

Trong suốt thời gian tham gia An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, Giá trị tài khoản sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức lãi suất tích lũy được Công ty công bố. Trong mọi trường hợp mức lãi suất tích lũy khi công bố sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu sau đây: hai năm hợp đồng đầu tiên là 5%; hai năm hợp đồng tiếp theo là 4,5%; từ năm hợp đồng thứ năm đến năm hợp đồng thứ tám lần lượt là 4%; 3,5%; 3%; 2,5% và từ năm thứ chín trở đi là 2%.

AIA cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản có thu nhập ổn định và an toàn nhằm mục đích bảo toàn vốn như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng.

8. Quyền lợi được thưởng khi duy trì hợp đồng

Vào ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ mười, một khoản Thưởng duy trì hợp đồng tương đương với 100% Tổng Số tiền tính Thưởng (4) sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản. Tương tự, vào các ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 15 và 20, khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ tương đương với 10% Tổng Số tiền tính Thưởng. Để được hưởng quyền lợi này, khách hàng phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản vào mỗi Ngày đến hạn đóng phí trong những Năm hợp đồng trước đó.

9. Quyền lợi khi hợp đồng đáo hạn

Khách hàng sẽ nhận được toàn bộ Giá trị tài khoản khi hợp đồng bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt đáo hạn.

(1) Được áp dụng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trước tuổi 70.

(2) Chỉ áp dụng cho các hợp đồng được phát hành với điều kiện chuẩn và tối đa là hai (2) lần trong suốt thời hạn hợp đồng.

(3) Được khấu trừ khi thanh toán quyền lợi đáo hạn, quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc khi chấm dứt hợp đồng trước hạn.

(4) Tổng số tiền tính Thưởng là tổng khoản lãi cộng dồn từ năm hợp đồng thứ 6 đến năm thứ 10. Theo đó khoản lãi tại các năm hợp đồng này sẽ được tính bằng 50% khoản lãi được tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản trong vòng 5 năm trước đó.

II. ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Tuổi tham gia của Người được bảo hiểmTừ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
Tuổi kết thúc hợp đồng100 tuổi
Thời hạn hợp đồngĐến 100 tuổi
Đóng phí bảo hiểmĐể đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của mình, khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định.Trong bốn năm đầu tiên, mức Phí bảo hiểm cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu phải được đóng đầy đủ.
Định kỳ đóng phíNăm, Nửa năm, Quý và Tháng

III. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Phí bảo hiểm cơ bản: Khoản tiền được khách hàng xác định phù hợp với nhu cầu tài chính của mình, kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và được đóng tại mỗi kỳ đóng phí theo định kỳ đóng phí đã chọn.

Phí tích lũy: Khoản tiền còn lại sau mỗi lần đóng đủ Phí bảo hiểm cơ bản hàng năm và các khoản phí bảo hiểm đến hạn của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có).

Chi phí ban đầu: Khoản chi phí mà Công ty sẽ khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy thu được tại mỗi lần đóng phí, trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản. Chi phí ban đầu được tính bằng tỷ lệ % của Phí bảo hiểm cơ bản và Phí tích lũy như sau:

Năm đóng phí12345+
Phí bảo hiểm cơ bản90%80%30%20%1.5%
Phí tích lũy0%0%0%0%0%

Chi phí bảo hiểm rủi ro: Khoản chi phí để Công ty thực hiện cam kết đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro tại hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng: Khoản chi phí để Công ty thực hiện việc duy trì và cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hiện đang được áp dụng ở mức 25.000 VND/tháng.

Chi phí quản lý quỹ: tối đa là 2% giá trị tài sản quỹ trong năm và được khấu trừ trước khi công bố lãi suất cho khách hàng.

Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản: không có.

Chi phí hủy bỏ hợp đồng: không có.

Giá trị tài khoản cơ bản: là số tiền tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm cơ bản được phân bổ cộng với khoản tiền lãi phát sinh sau khi trừ đi các Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

Giá trị tài khoản tích lũy: là số tiền tích lũy từ các khoản Phí tích lũy được phân bổ cộng với khoản tiền lãi phát sinh sau khi trừ đi các Chi phí bảo hiểm rủi ro và Chi phí quản lý hợp đồng hàng tháng, nếu có.

Giá trị tài khoản: là tổng Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản tích lũy.

Lãi suất tích lũy: là mức lãi suất từ kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung sau khi trừ đi Chi phí quản lý quỹ, được áp dụng để tính lãi vào Giá trị tài khoản.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT: 0939.523.186

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây